top of page
Ara

Axolotl’larla Tanışın: Suda Yaşayan Sıradışı Canlılar

Yazar: Ahmet Yasin Öncül


Suda yaşayan bir gizem perisiyle tanışmaya hazır mısınız? Bu sevimli ve değişik isimli yaratıkların dünyası, bilim dünyasının ilgisini çeken, suda yaşamaya ve benzersiz özelliklere sahip bir sürükleyici hikayenin anahtarını sunuyor. Adeta yaşayan birer bilim kurgu karakteri gibi görünen axolotl'lar, neoteni, yeniden büyüme yetenekleri ve doğal yaşam alanlarıyla sadece biyoloji dünyasının değil, aynı zamanda doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Bu yazıda, axolotl'larla ilgili merak uyandıran dünyayı keşfetmeye hazır olun. Çünkü bu canlılar, suda geçen bir yaşamın ötesinde, bilimin sınırlarını zorlayan ve doğanın gizemini bizlere gösteren gerçek birer mucize!Ambystomatidae familyasının en büyük üyesi olan bu su semenderlerinin boyları 20-28 cm arası değişir. Solungaç yarıklılık (perrenibranchiate) halinde kalarak solungaç, kuyruk yüzgeci gibi larval özelliklerini yetişkin hallerinde de sürdürürler. Yetişkin hallerinde ilkel akciğerler geliştirerek gerektiği durumlarda gaz alışverişini artırırlar, bu yüzden geçirdikleri değişimler "Gizemli Metamorfoz" olarak da adlandırılır. Renkleri oldukça çeşitlilik gösterebilir, albino olanlar dışındakiler altın rengi, siyah, beyaz gibi pek çok renge bürünebilir. Kaptan kertenkelelerinin larvalarıyla sık sık karıştırılsalar da yetişkin halinde karasallaşamama, larva halini sürdürme gibi pek çok yönlerle onlardan ayrılırlar (Aytekin, 2011).


Axolotl’ların Anatomisi:


Fazladan uzuvlar, siyatik sinirin aksolotl arka uzuv yüzeyine tek başına veya belirli uzuv pozisyonlarından küçük deri greftleri ile kombinasyon halinde saptırılmasıyla üretildi. Deri grefti olmadığında, çok düşük sıklıkta iyi sayıda fazla sayıda insan üretildi. Ancak deri greftleriyle birleştirildiğinde bu sıklık önemli ölçüde arttı. İskelet elemanlarının ve kasların deseni, her konumda oluşan fazlalıklarda analiz edildi. Hem ön-arka hem de dorsal-ventral eksenlerde, konakçı uzuvdaki köken konumlarıyla ilişkili olan spesifik anatomik özellikler bulundu. Çıkıntıların yakın-uzak eksenine göre de karakteristik özellikler gözlendi. Bu fenomenler, yenilenen uzuvdaki model düzenleme kurallarına ilişkin mevcut anlayışımızla bağlantılı olarak tartışılmaktadır (Maden, 1984).
Görsel 1: Aksolotlar laboratuvarlarda üzerinde en çok araştırma yapılan amfibi türüdür. Viyana'daki Moleküler Patoloji Araştırma Enstitüsü'nden Elly Tanaka, tam aksolot genomunun dizisini üreten ekiptendir (Sever, 2020).


 Axolotl Üreme ve Metamorfoz


Aksolotl yaşam döngüsü insanlardan daha hızlı gerçekleşir. Embriyogenez yaklaşık 2 hafta sürer ve bu sürenin sonunda larva hayvanları serbest yüzen hayvanlar olarak yumurtalarından çıkarlar. Bu larvalar önümüzdeki aylarda da gelişmeye devam edecek, uzuvlar oluşturacak, akciğerler geliştirecek ve boyutları hızla büyüyecek. Döllenmeden yaklaşık 1 yıl sonra (erkekler için 9 ay, dişiler için 12 ay), hayvanlar, solungaçların tutulması ve suda yaşayan bir yaşam alanı gibi birçok larva özelliğini muhafaza etmelerine rağmen cinsel olarak olgunlaşır.


Tıpkı insanlarda olduğu gibi, aksolotl doğurganlığının yaşla birlikte azaldığı görülüyor. Laboratuvarımızda yapılan gözlemler, cinsel açıdan olgun dişilerin yaşamlarının ilk birkaç yılında çiftleşmede en başarılı olduklarını, erkeklerin ise biraz daha ileri yaşlara kadar doğurganlıklarını koruduklarını göstermektedir. Doğurganlığın yaşla birlikte azalmasına ilişkin bu model, kırmızı bacaklı kurbağa  gibi diğer amfibiler de dahil olmak üzere tüm türler arasında korunmaz. Ancak ilginç bir şekilde, insanlardan farklı olarak ancak diğer amfibilere benzer şekilde, aksolotl dişilerinin yumurta kök hücreleri vardır. Dolayısıyla doğurganlıktaki düşüş, yaşlanan insanlarda yumurta kalitesini etkileyen mekanizmalardan farklı görünüyor. Bu organizmaların ölüm oranlarına ilişkin hiçbir veri bulunmamakla birlikte, bir aksolotun esaret altında maksimum yaşam süresinin 25 yıla kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu türün yaşa bağlı araştırmaları olmamasına rağmen zamanla hayvanın vücut yapısında gözle görülür değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerden biri boyuttur; aksolotl, yaşamı boyunca boyutu artmaya devam eden, süresiz olarak büyüyen bir hayvandır . Bir diğeri ise iskeletinin bileşiminde; Yaşamın larva evreleri sırasında, aksolotl iskeleti oldukça kıkırdaklıdır ve hayvan yaşlandıkça bu kıkırdağın yerini kemik alır. Hayvan yaşlandıkça uzuv dermal tabakasının kalınlaşması gibi doku bileşimindeki değişiklikler de belirgindir. Davranışlar da yaşla birlikte değişir. Genç larva hayvanları, yaşlı hayvanlara kıyasla daha sık hareket ve beslenme sergiliyor; bu da insanlarda olduğu gibi metabolizmalarının da yaşla birlikte azaldığını gösteriyor (Vieira, Wells, McCusker, 2020).
Görsel 2: Aksolotllar cinsel olgunluğa ulaştıktan sonra da büyümeye devam ederler. Yumurtadan çıkan bir aksolotlun (∼3 haftalık), genç yavrunun (∼3 aylık), geç yavrunun (∼5 aylık), cinsel açıdan olgun yetişkinin (∼1 yaşında) ve 3 yaşındaki bir yetişkinin canlı görüntüleri zamanla boyutta dramatik bir artış.

Kaynak: Geronotology

 


Yenilenme Mucizesi


Aksolotlar herhangi bir ampütasyondan sonra çok az kanarlar ve saatler içinde yarayı kapatabilirler. Hücreler yara bölgesine göç eder ve blastema adı verilen bir damla oluştururlar. Blastema hücreleri yeni kemik, kas ve diğer dokulara dönüşürler. Minyatür ve mükemmel yeni bir uzuv oluşur, daha sonra sahibi için büyüyerek normal boyutta bir uzuva dönüşür. Vücudun başka bir yerinde kesilen ve nakledilen bir blastema, olması gerektiği gibi bir uzuv oluşturabilir ancak kritik dönemde sinirler blastemaya ulaşmazsa yeni bir uzuv büyüyemez (Sever, 2020).


Ekstremite rejenerasyonu sırasında yetişkin dokusu, uzuvdaki çeşitli dokuları yeniden şekillendiren, blastema adı verilen farklılaşmamış progenitörlerden oluşan bir bölgeye dönüştürülür. Önceki deneyler, uzuv dokularının pluripotent hücreler oluşturmak üzere farklılaşmadığının geniş çapta kabul görmesine yol açmıştı. Burada, semender Ambystoma mexicanum'de (axolotl) uzuv yenilenmesi sırasında ana uzuv dokularını izlemek için entegre bir GFP transgeni kullanarak bu soruyu yeniden inceledik.Şaşırtıcı bir şekilde, her dokunun sınırlı potansiyele sahip progenitör hücreler ürettiğini bulduk. Bu nedenle blastema, sınırlı progenitör hücrelerin heterojen bir koleksiyonudur. Bu bulgulara dayanarak, konumsal kimliğin, kıkırdak türevli blastema hücrelerinin konumsal kimlik barındırdığı ancak Schwann türevli hücrelerin barındırmadığı, blastema hücrelerinin hücre tipine özgü bir özelliği olduğunu da gösterdik. Sonuçlarımız, karmaşık uzuv rejenerasyonu olgusunun, pluripotent bir duruma tam bir farklılaşma olmadan da gerçekleştirilebileceğini gösteriyor; bu, rejeneratif tıp için önemli sonuçları olan bir sonuçtur.Görsel 3: Bir aksolot semenderi bacağının yeniden oluşma ve büyüme aşamaları. Sağlam uzuv en solda, uzuv kesildikten sonra birkaç ay içinde kendini yenileyebiliyor.


Güvencesiz Cennet: Axolotl Habitatları ve Koruma Gerçekleri


Habitatları oldukça kısıtlıdır ve CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ve IUCN (The International Union for Conservation of Nature) tarafından soyu tükenmekte olan türler listesinde yer almıştır. Ülkemizde de bu hayvanın evcil hayvan olarak akvaryumlarda beslendiği bilinmektedir. Hatta oldukça popüler bir akvaryum hayvanı olarak bilinir (Aytekin, 2011).


Sonuç


Axolotl, suda yaşayan neoteniğiyle büyüleyen ve yeniden büyüme yeteneğiyle doğanın eşsiz bir armağanıdır. Bu ilginç amfibi türü, üreme sürecinden tutun da adaptasyon yeteneklerine kadar bir dizi özellikle öne çıkar. Axolotl'ların yumurtalardan çıkarak sucul ortamlarda yaşamlarına devam etmeleri, gençliklerini koruyarak çoğalma ve hayatta kalma stratejilerine dair önemli bir bilmece sunar. Üstelik, axolotl'ların sucul solungaçlarını sürdürme yetenekleri ve hatta vücut parçalarını kaybettiklerinde bu parçaları yeniden büyütebilmeleri, doğanın mucizelerinden sadece birkaçıdır. Axolotl, hem biyologlar hem de doğa severler için, bilimin sınırlarını zorlarken aynı zamanda doğanın benzersiz güzelliklerini sergileyen canlı bir şaheserdir. Axolotl, suda yaşayan bu gizemli yaratıkların büyüleyici dünyası, doğayla olan bağımızı güçlendiren ve bilgi açlığımızı dindiren bir keşif yolculuğunu vaat ediyor. Onların hikayesi, doğanın sonsuz çeşitliliği içindeki bir soluktur ve bu neotenik canlılar, sadece suda değil, aynı zamanda insanın hayranlık uyandıran keşiflerine de eşlik ediyor.


Referanslar

Aytekin, S., (2011). Aksolot semenderi (Ambystoma mexicanum). 


Sever, M., Ç., (2020). Organ Yenilemenin Sırlarını Aksolotlardan Öğreneceğiz!


Vieira, W., A., Wells, K., M., & McCusker, C., D., (2020). Rejenerasyon ve yaşlanma için aksolotl modelindeki gelişmeler. Gerontoloji, 66(3), pp. 212-222. 


Maden, M., Holder, N. Aksolotl'da sinir kaynaklı fazla sayıda uzuvların eksenel özellikleri. Wilhelm Roux'nun Arşiv 193, 394–401 (1984). https://doi.org/10.1007/BF00848230


Kragl, M., Knapp, D., Nacu, E., Khattak, S., Maden, M., Epperlein, H.H., & Tanaka, E.M.

(2009). Hücreler, aksolotl uzuv rejenerasyonu sırasında doku kökenlerine dair bir anıyı saklar. Doğa, 460(7251), 60-65.

29 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments