Search

Yüzey Sulama Yöntemleri

Writer: Adar Ozalkak


Su, yeryüzünün mutlak hayat kaynağıdır. Bitkiler %90-95 oranında sudan oluşmasıyla beraber toprakta bulunan elementlerin doğal döngüsünü tamamlayabilmeleri, bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için de su gereklidir. Tarımda sulama, yağışlarla veya başka doğal yollarla karşılanamayan bitkinin su ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmıştır.

Tarımsal sulama yöntemleri 3 ana başlık altında toplanabilir: